Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Kierownictwo

DrukujDrukuj - wersja mobilna

dr Paweł Pietrzyk
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Zakres zadań

 

Joanna Chojecka
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

dr hab. Lucyna Harc
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

Ryszard Wojtkowski
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

Marta Muszyńska
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych