Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Kierownictwo

DrukujDrukuj - wersja mobilna

 

dr Wojciech Woźniak
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Zakres zadań

 

dr Henryk Niestrój

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Ryszard Wojtkowski
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych


Kinga Suplicka
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych