-A
+A

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Odznaka "Za Zasługi Dla Archiwistyki" jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadana:

  1. pracownikom archiwów za wieloletnią, nienaganną pracę lub osiągnięcia w archiwistyce i pokrewnych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, mających znaczenie dla rozwoju archiwów,
  2. innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju archiwistyki.

 

Medal 1

Medal 2

Odznakę nadaje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora właściwego AP.
Odznaka została ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 22 marca 1978 r.
Do 15 listopada 2018 r. uhonorowanych nią zostało 1717 osób.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl