-A
+A
  • Start /
  • O nas /
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Załatwianie spraw - więcej informacji

  • Dni i godziny pracy
  • Wywóz archiwaliów za granicę
  • Elektroniczna skrzynka podawcza
  • Dostęp do informacji publicznej
  • Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego

Odznaka "Za Zasługi Dla Archiwistyki" jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadana:

  1. pracownikom archiwów za wieloletnią, nienaganną pracę lub osiągnięcia w archiwistyce i pokrewnych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, mających znaczenie dla rozwoju archiwów,
  2. innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju archiwistyki.
czytaj więcej

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Nr 6 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Skargi i wnioski można złożyć:

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl