-A
+A

Inwestycje budowlane

Celem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków Archiwów Państwowych. To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, która przyczyni się m.in. do

 • ograniczenia zjawiska tzw. „niskiej emisji”,
 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
 • większej energooszczędności budynków.

Realizacja projektu zapewni także właściwe i bezpieczne warunki przechowywania państwowego zasobu archiwalnego, w tym dziedzictwa kulturowego kraju wytworzonego na przestrzeni dziejów, ale także świadectw obecnych czasów sukcesywnie przejmowanych przez Archiwa Państwowe.

Chmura tagów: termomodernizacja, 17 Archiwów Państwowych, 22 budynki, energooszczędność, bezpieczne warunki przechowywania, dziedzictwo kulturowe, obiekty przyjazne dla środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, źródła archiwalne.

Projekt termomodernizacji to inwestycja wdrażana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Beneficjent) z udziałem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (partner projektowy) w trybie pozakonkursowym.

Aktualnie w projekcie uczestniczą 22 budynki Archiwów Państwowych: dwa w Warszawie, Częstochowie, Kaliszu, cztery w Katowicach, Kielcach, Lesznie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Przemyślu, Siedlcach, Toruniu, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Pile, Otwocku i Gdyni.

Całkowita powierzchnia obiektów przewidzianych w projekcie w podstawowej części wynosi 77,6 tys. m² (w tym 61 tys. m² powierzchni użytkowej).

Prace prowadzone będą w dwóch etapach:

Etap pierwszy (projekt przygotowawczy) – „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce – przygotowanie dokumentacji”.

W tym etapie przygotowana zostanie dokumentacja niezbędna do realizacji etapu drugiego projektu. Wiązało się to będzie z przeprowadzeniem m.in. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, audytów energetycznych, prac projektowych i kosztorysowych.

Prace związane z realizacją pierwszego etapu projektu planowane są w okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r.

Całkowite koszty projektu: 9 042 552, 58 PLN

Dofinansowanie ze środków UE (100% wydatków kwalifikowanych w projekcie): 9 042 552,58 PLN

 

Etap drugi – inwestycja polegająca na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków.

Termomodernizacja realizowana będzie w oparciu o wytworzoną w pierwszym etapie dokumentację projektową.

Przewidywany zakres prac, w zależności od danego obiektu, obejmie:

 • ocieplenie obiektu,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne),
 • budowę/przebudowę systemów wentylacji mechanicznej, przebudowę systemów chłodzących i budowę/przebudowę klimatyzacji,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Prace związane z realizacją drugiego etapu projektu przewidywane są na lata 2024-2027.

Całkowite koszty projektu: ponad 90 mln PLN

Dofinansowanie projektu z UE (100% wydatków kwalifikowanych w projekcie): ponad 90 mln PLN

 

Zadanie inwestycyjne wpisuje się zarówno w zakres wsparcia obszaru energetyki POIiŚ 2014-2020, jak i w założenia perspektywy finansowej 2021-2027, tj. bardziej przyjaznej dla środowiska bezemisyjnej Europy, a także realizuje założenia zgodnie z dokumentami na poziomie krajowym, w tym m.in. „Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu”.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl