-A
+A

Ważne

logo Szukaj w Archiwach w tle fragment serwerowni

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl. Zachęcamy do korzystania z nowej wersji serwisu Szukaj w Archiwach dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.

czytaj więcej

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i bardzo dużym przyrostem zakażeń COVID-19 oraz wobec decyzji Rady Ministrów o objęciu od 24 października br. strefą czerwoną obszaru całego kraju, działalność Archiwów Państwowych ulega ograniczeniu w zakresie, w jakim może ona stwarzać niebezpieczeństwo zarażenia dla pracowników archiwów lub jego użytkowników

czytaj więcej

W związku z wprowadzeniem z dniem 8 sierpnia 2020 r. regionalnych obostrzeń w powiatach, w których odnotowano największy przyrost zakażeń COVID-19 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, wstrzymane zostają działania archiwalne oraz działalność czytelni na terenie powiatów z czerwonej strefy

czytaj więcej

W związku ze znoszeniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, na mocy  rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Archiwa Państwowe przywróciły możliwość korzystania z czytelni akt oraz wznowiły bezpośrednią obsługę klientów. Większość archiwów już jest dostępna, tylko nieliczne czytelnie, z uwagi na trudną sytuację lokalową i brak możliwości zapewnienia minimalnych wymogów reżimu sanitarnego pozostały zamknięte

czytaj więcej

W związku ze znoszeniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, na mocy  rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Archiwa Państwowe stopniowo wznawiają udostępnianie materiałów archiwalnych, przywracając możliwość korzystania z czytelni akt oraz zapewniając bezpośrednią obsługę klientów. Część archiwów już jest dostępna, kolejne będą otwarte w najbliższym czasie – nie później niż do końca czerwca br.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl