-A
+A
  • Start /
  • Polecamy /
  • Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotyczący otwierania czytelni w archiwach państwowych

Ważne

W związku ze znoszeniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, na mocy  rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, archiwa państwowe stopniowo wznawiają udostępnianie materiałów archiwalnych, przywracając możliwość korzystania z czytelni akt oraz zapewniając bezpośrednią obsługę klientów. Część archiwów już jest dostępna, kolejne będą otwarte w najbliższym czasie – nie później niż do końca czerwca br.

Z uwagi na wciąż trwający stan epidemii, a także konieczność zapewnienia zarówno pracownikom, jak i użytkownikom archiwów, maksymalnego bezpieczeństwa, większość archiwów państwowych wprowadziła albo w najbliższym czasie wprowadzi, dodatkowe obostrzenia przy korzystaniu z zasobu w czytelniach m.in. poprzez wprowadzenie limitu osób mogących skorzystać z czytelni w jednym czasie, limitu udostępnianych jednorazowo jednostek, limitu czasowego na przebywanie w czytelni, czy obowiązku umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo) na konkretny dzień i godzinę. Informacje o zasadach funkcjonowania placówki, w tym terminie otwarcia czytelni, a także o wszelkich zmianach w zasadach korzystania z czytelni powinny być na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych archiwum.

Z powodu trudnej sytuacji lokalowej niektórych archiwów państwowych, część czytelni może pozostać zamknięta, w związku z brakiem możliwości zapewnienia minimalnych wymogów reżimu sanitarnego.

Przypominam, że decyzja o czasie, trybie i tempie ponownego otwarcia czytelni dla osób z zewnątrz, a także procedurach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa należy do dyrektora archiwum państwowego, który przy jej podejmowaniu uwzględnia przede wszystkim warunki lokalowe archiwum, charakter zadań i możliwość ich realizacji, a także bieżącą sytuację w kraju oraz opinię lokalnych służb sanitarnych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że archiwa państwowe prowadziły działalność w okresie najsilniejszych obostrzeń w sposób ciągły, ograniczając działalność czytelni akt, bezpośrednią obsługę klientów i interesariuszy  oraz rezygnując z organizacji wydarzeń z bezpośrednim udziałem gości zewnętrznych.

W związku z powyższym w celu ustalenia terminu otwarcia czytelni i zasad korzystania z zasobu należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym archiwum państwowym (telefonicznie lub mailowo).

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
dr Paweł Pietrzyk

 

>> Zobacz także: Przygotowania do sukcesywnego wznawiania działalności archiwalnej.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl