-A
+A

Polityka prywatności

Właścicielem portalu internetowego archiwa.gov.pl, zwanego dalej „portalem”,jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych , zwana dalej „Naczelną Dyrekcją”, mieszcząca się pod adresem 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2D.

Portal archiwa.gov.pl zawiera informacje o działalności prowadzonej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP) i sieć Archiwów Państwowych w Polsce.

Naczelna Dyrekcja jako urząd obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.archiwa.gov.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Naczelnej Dyrekcji. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Gromadzenie danych

1) Automatycznie przez serwer – w zakresie parametrów połączenia.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Naczelnej Dyrekcji nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Naczelnej Dyrekcji. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości portalu, okazjonalnie analizowane są pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

2) Podawane przez użytkowników – w zakresie danych osobowych.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez portal (np. Newsletter NDAP), może wiązać się z dobrowolnym podaniem danych osobowych użytkownika portalu. Dlatego też określone funkcjonalności są udostępniane dopiero w szczególności po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w procesie rejestracji.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Naczelnej Dyrekcji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające portal.


Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu Naczelnej Dyrekcji nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Wykorzystywane są następujące pliki Cookies:

 

Pliki Cookies
Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania i zawartość
V2ARCHIWAGOVPL Ustawienia Zapamiętywanie czy użytkownik zapoznał się z informacją na temat Cookies, zawartość: cookie
V2ARCHIWAGOVPL-FONT Ustawienia Zapamiętywanie rozmiaru czcionki na stronie; zawartość: font_plus1, font_plus_2 lub pusta wartość
nazwa generowana automatycznie i szyfrowana algorytmem MD5 Ustawienia Zapamiętywanie wersji językowej; zawartość: pl-PL, en-GB lub pusta wartość

 

Każdy użytkownik może zablokować pliki cookies z poziomu przeglądarki internetowej.
W takim przypadku pliki nie będą zapisywane po stronie przeglądarki.

 • Blokowanie plików cookies w przeglądarkach IE 7 i IE 8
  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Blokowanie plików cookies w przeglądarkach Mozilla Firefox
  https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Google Chrome
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Opera
  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach Apple Safari
  http://www.apple.com/support/safari/

 

Odnośniki do innych stron

Portal Naczelnej Dyrekcji zawiera odnośniki do innych stron WWW. Naczelna Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Najlepiej, po przejściu na inne strony, zapoznać się z zawartą na nich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu archiwa.gov.pl.


Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
W razie wątpliwości co do treści Polityki prywatności portalu archiwa.gov.pl prosimy o kontakt pod adresem: ndap@archiwa.gov.pl

Newsletter NDAP