-A
+A
  • Start /
  • "Transport i komunikacja w źródle archiwalnym" - spotkanie w Archiwum Państwowym w Kielcach

Aktualności

31 maja w Archiwum Państwowym w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym”. Tym razem tematem był „Transport i komunikacja w źródle archiwalnym”. Inspiracją, a także materialem badawczym były archiwalia przechowywane w Archiuwm Państwowym w Kielcach.

 

Projekt generalny rozbudowy portu w Nadbrzeziu\ Sandomierz \1938\
Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu\ Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu
sygn.240

 

Wśród prelegentów pojawili się m.in. pracownicy naukowi Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także pracownicy Archiwum Państwowego w Kielcach:

Dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku): Praca czy służba? Kolejarze w Polsce w XX wieku
Lech Kolasa (student Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach): Stefan Kolasa, ps. „Róg”(1912-1992) – kolejarz z okresu II wojny światowej
Jarosław Iwoła (doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach): Komunikacja na Kielecczyźnie w XX wieku. Zarys problematyki
Paweł Kołodziejski (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach): Pionierzy powojennego transportu – samochody ciężarowe Star
Piotr Pawłowski (Archiwum Państwowe w Kielcach. Oddział w Sandomierzu): Sandomierz – ważny ośrodek administracji wodnej i transportu wodnego, w dokumentach Archiwum Państwowego w Kielcach. Oddział w Sandomierzu

Spotkaniu towarzyszyła wystawa Zmienne koleje dworca PKP w Kielcach, której komisarzem jest Paweł Wolańczyk (Muzeum Historii Kielc).

Organizatorami spotkania były: Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Patronem medialnym przedsięwzięcia został Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego.

 

Informacja o powodzi i zniszczeniach, jakie spowodował wylew (m.in. o zalanych spichlerzach) Wisły
Sandomierz\1621\Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
Akta miasta Sandomierza
sygn.9\ s.355

 

 

Pracownicy Stoczni Rzecznej w Nadbrzeziu przed i na pokładzie remontowanego w niej statku Kazimierz Wielki.
Sandomierz-Nadbrzezie\ 1929\ Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
Własność: Lucjan Kara (materiały przekazane do zbiorów Oddziału w Sandomierzu)

 

 

Zmiany koryta Wisły pod Sandomierzem w latach: 1815, 1865 i 1914.
Opracowanie do wydawnictwa Jana Kwiatkowskiego „Wisła pod Sandomierzem” Sandomierz, 1920 r.
Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu\ Okręgowy Zarząd Wodny w Sandomierzu
sygn.240

 

 

Przystań Rzeczna w Sandomierzu\Sandomierz\ lata 60-te.
Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
Własność: Janusz Bielecki (kopia cyfrowa przekazana do zbiorów Oddziału w Sandomierzu)

 

 

Zdjęcie lotnicze Sanu wpadającego do Wisły\ Sandomierz-Zawichost\ 1982
Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu
Zbiór map sytuacyjno - wysokościowych i zdjęć lotniczych Wisły Środkowej I i II
sygn. 1

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl