-A
+A

Posiedzenie w dniu 23 października 2019 r.

W trakcie posiedzenia w dniu 23 października 2019 r. nominację do składu Centralnej Komisji Metodycznej otrzymała dr Barbara Berska z Archiwum Narodowego w Krakowie. Członkowie CKM omówili pytania i uwagi zgłoszone przez archiwa państwowe, dotyczące zagadnień ewidencji i opracowania materiałów archiwalnych, regulowanych przez zarządzenia NDAP nr 7/2018 i 8/2018. Sformułowali przy tym rekomendacje w sprawie interpretacji przepisów i sposobów postępowania w określonych sytuacjach. Następnie omówili zagadnienia, które powinny być przedmiotem prac w kadencji 2019-2021. Zgodnie z planem, CKM będzie wypowiadać się w konkretnych kwestiach metodyki archiwalnej, zgłaszanych przez archiwa państwowe. Będzie też opiniować projekty aktów normatywnych z zakresu metodyki (akta stanu cywilnego, materiały samorządów, źródła muzyczne), przygotowywać założenia do następnych aktów normatywnych (m.in. spuścizny i archiwa rodzinne i opis dokumentów w systemach EZD) oraz przygotowywać rekomendacje dotyczące kierunków zmian w przepisach metodycznych archiwów państwowych.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl