-A
+A

Posiedzenie w dniach 12-13 grudnia 2019 r.

W trakcie posiedzenia w dniach 12-13 grudnia 2019 r. członkowie Centralnej Komisji Metodycznej zaopiniowali fragmenty projektu instrukcji digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych w zakresie zgłoszonym przez zespół do opracowania projektu zarządzenia w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych. Następnie omówili i doprecyzowali plan pracy w kadencji 2019-2021. Plan został zatwierdzony uchwałą nr 1. Przedmiotem obrad były następnie projekty dwóch aktów normatywnych. Rekomendacja dotycząca projektu zarządzenia w sprawie zasad postępowania z materiałami archiwalnymi organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących od 1990 roku została zawarta w uchwale nr 2. Opiniowanie projektu zarządzenia w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego nie zostało zakończone w trakcie posiedzenia.

Dalsze prace toczyły się na internetowym forum dyskusyjnym i zakończyły się przyjęciem uchwały nr 3.

Uchwała nr 1 z dnia 13.12.2019 (pdf, 206 KB)

Uchwała nr 2 z dnia 13.12.2019 (pdf, 348 KB)

Uchwała nr 3 z dnia 02.01.2020 (pdf, 451 KB)

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl