-A
+A

Posiedzenie w dniach 11-12 lutego 2020 r.

W trakcie posiedzenia w dniach 11-12 lutego 2020 r. członkowie Centralnej Komisji Metodycznej omawiali trzy zagadnienia. Pierwszym był katalog dobrych praktyk dotyczący opisu spraw i dokumentów w systemach EZD. Podstawą była analiza danych otrzymanych z archiwów państwowych oraz informacje przekazane przez Sebastiana Czerniaka, zastępcę dyrektora Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w NDAP, a dotyczące prac zespołu do opracowania zasad przejmowania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do zasobu archiwów państwowych oraz wyznaczenia przedstawicieli archiwów państwowych odpowiedzialnych za postępowanie z dokumentacją w postaci elektronicznej. Po przedyskutowaniu zakresu przygotowywanego katalogu dobrych praktyk ustalono, że dalsze prace nad jego projektem odbywać się będą na internetowym forum dyskusyjnym.

Drugim tematem były przepisy w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji źródeł muzycznych w archiwach państwowych, których projekt przygotowała dr Monika Płuciennik. Przedyskutowano przedstawiony dokument, zaproponowano wprowadzenie zmian oraz dodanie kilku załączników. Prace te mają odbywać się także na internetowym forum dyskusyjnym.

Ostatnim poruszonym zagadnieniem były założenia do projektu nowego zintegrowanego systemu informatycznego. Członkowie CKM podczas krótkiej debaty wstępnie wytypowali funkcje, jakie powinien obsługiwać system oraz standardy, z jakimi powinien być zgodny. Przychyli się także do stwierdzenia, że projekt nowego systemu powinien być spójny z Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

Wszystkie zagadnienia, na innych etapach, będą przedmiotem prac na następnych posiedzeniach Komisji.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl