-A
+A

Posiedzenie w dniach 24-26 czerwca 2020 r.

W dniach 24-26 czerwca 2020 r. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Centralnej Komisji Metodycznej. Plan posiedzenia obejmował cztery zagadnienia.

  1. Założenia do systemu informacji archiwalnej – kontynuowana była dyskusja rozpoczęta na poprzednich posiedzeniach. Wyznaczono też kierunki dalszych prac i zadania na najbliższe tygodnie: przegląd i weryfikacja oceny przepisów NDAP – kontynuacja prac rozpoczętych w 2012 roku z uwzględnieniem zmian, które zaszły od tego czasu; przygotowanie ankiety w sprawie wymagań do systemu, która będzie skierowana do: archiwów państwowych, innych instytucji oraz uczelni kształcących w dziedzinie archiwistyki; zapoznanie się z dotychczas wypracowanymi koncepcjami systemu informacji archiwalnej; prace nad projektem NOMA 0.2 i dostosowanie go do obecnego stanu metodyki i sytuacji, np. włączenie do projektu elementów opisu dokumentów elektronicznych i metadanych, aby mógł być podstawą centralnego modułu opisu w systemie.
  2. Zaopiniowanie sposobu postępowania w przypadku przejmowania dopływów do zespołów opracowanych.
  3. Zakończenie prac nad zagadnieniem porządkowania i inwentaryzacji źródeł muzycznych i podjęcie uchwały nr 4 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o projekcie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji źródeł muzycznych w archiwach państwowych.
  4. Zakończenie prac nad projektem rekomendacji (podjęcie uchwały nr 5 z dnia 26 czerwca 2020 r.) dotyczących sporządzania opisów w systemach EZD w archiwach państwowych, jako kontynuacja wdrażania w archiwach państwowych zasad działania kancelarii elektronicznej, z której dokumentacja będzie przekazywana do Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl