-A
+A

Media o nas

Siedemdziesiąta szósta rocznica Dziś mija siedemdziesiąta szósta rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego państwa polskiego. Za zasługi wiele miast nadało mu honorowe obywatelstwo. Między innymi Sandomierz. W zbiorach archiwalnych miasta zachowało się wiele dokumentów związanych z marszałkiem. Kopia nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza dla marszałka Józefa Piłsudskiego z marca tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku. Przechowywana jest w zbiorach sandomierskiego oddziału Archiwum Państwowego. Tu też znajduje się zapis w aktach Rady Miasta nadający ten tytuł. Czytaj dalej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl