-A
+A

Dokument elektroniczny

Projekt prototyp systemu informatycznego do zarządzania archiwalnymi dokumentami elektronicznymi wytworzonymi przez administrację publiczną (prototyp Archiwum Dokumentów Elektronicznych) zakończył się.

Prototyp został zrealizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową na podstawie decyzji 266/DIN/2006 Ministra Edukacji i Nauki i na zlecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Założenia merytoryczne opracował zespół pracowników NDAP i archiwów państwowych pod kierunkiem Kazimierza Schmidta.

W testach prototypu brały udział trzy urzędy:
- Urząd Miasta w Chorzowie,
- Urząd Miasta w Częstochowie,
- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Wszystkie te podmioty stosują do załatwiania spraw systemy informatyczne przeznaczone do wspomagania obiegu dokumentów elektronicznych. Za pomocą tych systemów, odpowiednio dostosowanych, przygotowano eksporty danych testowych w strukturze zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).

Doświadczenia zdobyte podczas tworzenia i testowania systemu zostaną wykorzystane podczas projektowania i przygotowywania wersji produkcyjnej systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
Informacje o stanie projektu można znaleźć pod klikając tutaj.


W dniu 30 czerwca 2020 r. projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych został zakończony. Szczegółowe informacje dotyczące wybudowanego systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) można uzyskać w portalu publicznym poświęconym temu systemowi.

Portal publiczny ADE dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych pod adresem: www.ade.gov.pl.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl