-A
+A

Dokument elektroniczny

Karta w sprawie ochrony dziedzictwa cyfrowego, Konferencja Generalna UNESCO, 32 sesja: 2003, rezolucja nr 42 z dnia 15 października 2003; tłumaczenie na język polski z języka angielskiego: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Karta w sprawie zachowania dziedzictwa cyfrowego

Link do treści Karty w innych językach:

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=13367&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Pełny zapis przebiegu 32 sesji Konferencji Generalnej UNESCO (wol.1 - rezolucje): w jęz. angielskim: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171e.pdf w jęz. francuskim: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171f.pdf w jęz. rosyjskim: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171r.pdf

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl