-A
+A

Aktualności

Dziś 5 listopada 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej - powołanej przez Komisję Administracji i Cyfryzacji oraz Komisję Kultury i Śródków Przekazu - do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych uczestniczyli reprezentanci Krajowej Sekcji Pracowników Archiwów Państwowych NSZZ "Solidarność" oraz Fundacji i Ośrodka "Karta". Podkomisja omówiła zapisy projektu przyjmując wstępnie jego wersję po uwzględnieniu poprawek natury redakcyjnej zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne. W trakcie posiedzenia przedstawiciele Fundacji i Ośródka "Karta" zgłosili propozycję uzupełnienia projektu o zapisy dające możliwość finansowego wspierania przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych działalności archiwów sektora niepublicznego. Prace Podkomisji będą kontynuowane.

Newsletter NDAP