-A
+A

Prawo archiwalne

Ustawa

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217) tekst obowiązujący od 25 stycznia 2018 r.

 Akty wykonawcze do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Postępowanie z dokumentacją

Udostępnianie

Przechowalnictwo

Inne

aktualizacja: 29 stycznia 2018 r.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl