Prawo archiwalne

Akty prawne

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Ustawa

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2016 poz. 1506) tekst obowiązujący od 23 sierpnia 2016 r.

 Akty wykonawcze do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Postępowanie z dokumentacją

Udostępnianie

Przechowalnictwo

aktualizacja: 30 listopada 2017 r.