-A
+A

Prawo archiwalne

W tym miejscu prezentowane będą projekty normatywów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:

17 listopada 2016 r., projekt zarządzenia w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych. Termin przesyłania uwag upłynął 30 listopada 2016 r. Dziękujemy.

30 stycznia 2017 r., projekt zarządzenia w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych. Termin przesyłania uwag upłynął 14 lutego 2016 r. Dziękujemy.

5 czerwca 2017 r.
- projekt zarządzenia w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych,
- projekt zarządzenia w sprawie inwentaryzacji materiałów archiwalnych oraz sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych,
- projekt zarządzenia w sprawie określenia zakresu i trybu działania komisji metodycznych w archiwach państwowych.
Termin przesyłania uwag upłynął. Dziękujemy.

Newsletter NDAP