-A
+A

Prawo archiwalne

W tym miejscu prezentowane będą projekty normatywów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:

17 listopada 2016 r., projekt zarządzenia w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych (wersja .doc). Termin przesyłania uwag upłynął 30 listopada 2016 r. Dziękujemy.

30 stycznia 2017 r., projekt zarządzenia w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych (wersja .doc). Termin przesyłania uwag upłynął 14 lutego 2016 r. Dziękujemy.

 

Newsletter NDAP