-A
+A

Prawo archiwalne

Decyzja Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania przez archiwa państwowe państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe

- tekst ujednolicony decyzji

- załącznik nr 1 "Wytyczne w sprawie zasad ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe"

- załącznik nr 2 "Instrukcja w sprawie sposobu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe"

- załacznik nr 3 "Wzór aktu ustalenia jednostki organizacyjnej, w której powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i zobowiązanej do utworzenia i prowadzenia archiwum zakładowego".


Zarządzenie Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie przeprowadzania przez archiwa państwowe kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwlanego

- tekst ujednolicony zarządzenia

- załącznik nr 1 "Instrukcja w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania kontroli archiwalnych"

- załącznik nr 2 "Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli archiwalnych"

- załącznik nr 3 "Wzór protokołu kontroli archiwum zakładowego".

Newsletter NDAP