Prawo archiwalne

Ujednolicone teksty aktów normatywnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Zarządzenie Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie przeprowadzania przez archiwa państwowe kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwlanego

- tekst ujednolicony zarządzenia

- załącznik nr 1 "Instrukcja w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania kontroli archiwalnych"

- załącznik nr 2 "Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli archiwalnych"

- załącznik nr 3 "Wzór protokołu kontroli archiwum zakładowego".