-A
+A

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów


CENTRALNE LABORATORIUM KONSERWACJI ARCHIWALIÓW (CLKA)

ul. Długa 7, PL 00263 Warszawa
tel./fax (22) 831 54 91 w.469
tel. (22) 831 54 91 w.465; fax (22) 831 16 08
e-mail: clka@agad.gov.pl


Zespół CLKA:
mgr Anna Czajka - kierownik
mgr Iwona Kotala
mgr Justyna Król
mgr Hanna Machaj
Paweł Michalski
mgr Ewa Narkiewicz
mgr Iwona Pannenko - mikrobiolog
mgr Aleksandra Szymiczek (urlop długoterminowy)
Iwona Wojciechowska
 

CENTRALNE LABORATORIUM KONSERWACJI ARCHIWALIÓW

czytaj więcejW pracowni Mikrobiologicznej CLKA można uzyskać informacje na temat zagrożeń biologicznych dla zasobów i pracowników archiwów. Konsultowane są też problemy z dziedziny zabezpieczania archiwaliów przed skażeniami biologicznymi, sposoby ochrony osobistej osób pracujących z materiałami archiwalnymi. Wykonywane tu są badania biologiczne – badanie czystości biologicznej powietrza, oraz archiwaliów. Prowadzi się też testy skuteczności odkażania.

Konsultacji telefonicznych udziela we wtorki i środy w godzinach 9-16 specjalista do spraw mikrobiologii CLKA pani mgr Iwona Pannenko
(Tel. 22 831 54 92 w.439)

 

Wstrzymane zostało wykonywanie badań dla instytucji nienależących do sieci archiwów państwowych.
Oprócz Pracowni Mikrobiologicznej CLKA na terenie Warszawy działają dwie inne placówki wyspecjalizowane w prowadzeniu badań skażeń biologicznych kolekcji obiektów zabytkowych – w Muzeum Narodowym i w Bibliotece Narodowej

czytaj więcej


CLKA/AGAD przyjmuje zainteresowanych, na staże oraz wizyty studyjne. Program i termin pobytu w CLKA jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie w zależności od potrzeb naszych gości. Prosimy o zgłoszenia pisemne.
CLKA/AGAD zaprasza studentów kierunków konserwatorskich oraz biologii na praktyki studenckie. Studenci odbywający praktyki mają możliwość uczestniczenia we wszystkich pracach i działaniach prowadzonych przez pracowników laboratorium oraz zapoznają się z problematyką ochrony zabytkowych materiałów archiwalnych.

 

Zespół CLKA prowadzi też szkolenia dla pracowników archiwów państwowych z dziedziny ochrony i zabezpieczania zbiorów.
Ostatnio szkolenie takie przeprowadzono w marcu 2012 w Archiwum Miasta st. Warszawy.

W kwietniu 2012 roku w CLKA odbyły się jednodniowe warsztaty dla konserwatorów na temat badania i oceny wżerów atramentowych oraz neutralizacji jonów żelazowych przy pomocy fitynianów. W warsztatach wzięli udział konserwatorzy z Archiwum Akt Nowych oraz Centralnej Biblioteki Wojskowej.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl