-A
+A

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów

CENTRALNE LABORATORIUM KONSERWACJI ARCHIWALIÓW

 

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów rozpoczęło działalność pod koniec 1948 roku. Powstało przy Archiwum Głównym Akt Dawnych jako jedna z pierwszych tego typu placówek w kraju.
Zostało stworzone jako centrum konserwacji i zabezpieczania zbiorów archiwalnych oraz placówka naukowa wyspecjalizowana w badaniach nad metodami zwalczania zagrożeń mikrobiologicznych zbiorów archiwalnych.

Obecnie do głównych zadań CLKA należy:

  • konserwacja i zabezpieczanie dokumentów historycznych na pergaminie i papierze, pieczęci woskowych etc. (zespół laboratorium konserwuje obiekty pochodzące z archiwów warszawskich, należące do zbiorów różnych archiwów w Polsce oraz dokumenty z polskich archiwów zagranicą)
  • wprowadzanie nowych metod konserwacji i koordynacja pracy licznych pracowni konserwacji archiwaliów w archiwach państwowych w Polsce
  • wspieranie i nadzorowanie instytucji archiwalnych w dziedzinie prawidłowego przechowywania zbiorów
  • zapewnianie archiwom i bibliotekom w Polsce usług w dziedzinie badania mikrobiologicznej czystości zbiorów oraz dezynfekcji archiwaliów i książek w komorze gazowej przy użyciu tlenku etylenu
  • organizowanie warsztatów dla archiwistów i konserwatorów w dziedzinie zabezpieczania zbiorów i obchodzenia się z dokumentami archiwalnymi

 

Laboratorium przyjmuje stażystów z wydziałów konserwacji dzieł sztuki uczelni polskich i zagranicznych. Jest też partnerem lokalnych i międzynarodowych instytucji i organizacji promujących profesjonalne zabezpieczanie dziedzictwa archiwalnego. CLKA współpracuje z Biblioteką Narodową w ramach rządowego programu badawczego “Kwaśny papier”.


 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl