-A
+A

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów


CLKA/AGAD przyjmuje zainteresowanych, na staże oraz wizyty studyjne. Program i termin pobytu w CLKA jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie w zależności od potrzeb naszych gości. Prosimy o zgłoszenia pisemne.
CLKA/AGAD zaprasza studentów kierunków konserwatorskich oraz biologii na praktyki studenckie. Studenci odbywający praktyki mają możliwość uczestniczenia we wszystkich pracach i działaniach prowadzonych przez pracowników laboratorium oraz zapoznają się z problematyką ochrony zabytkowych materiałów archiwalnych.

 

Zespół CLKA prowadzi też szkolenia dla pracowników archiwów państwowych z dziedziny ochrony i zabezpieczania zbiorów.
Ostatnio szkolenie takie przeprowadzono w marcu 2012 w Archiwum Miasta st. Warszawy.

W kwietniu 2012 roku w CLKA odbyły się jednodniowe warsztaty dla konserwatorów na temat badania i oceny wżerów atramentowych oraz neutralizacji jonów żelazowych przy pomocy fitynianów. W warsztatach wzięli udział konserwatorzy z Archiwum Akt Nowych oraz Centralnej Biblioteki Wojskowej.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl