-A
+A

Konserwacja archiwaliów

Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów przygotowuje rekomendacje dotyczące metod konserwacji archiwaliów. Mamy nadzieję że zalecenia te pomogą w określaniu specyfikacji i zamawianiu usług konserwatorskich.

Konserwacja i zabezpieczanie pieczęci woskowych
Zespół CLKA dokonuje obecnie przeglądu stosowanych dotychczas metod konserwacji pieczęci. Tej dziedzinie poświęcone są wizyty w pracowni konserwacji archiwaliów Archiwów Narodowych Austrii gdzie uczymy się metod konsolidacji pieczęci woskowych. W 2008 roku w CLKA odbyły się warsztaty konserwacji metalu – pieczeci ołowianych i metalowych puszek pieczętnych.

Konserwacja tekstylnych i metalowych elementów archiwaliów

 

Newsletter NDAP