-A
+A

Konserwacja

W archiwach państwowych działają cztery pracownie konserwacji masowej dysponujące technologią odkwaszania papieru w urządzeniu C900 oraz siedemnaście pracowni konserwacji tradycyjnej:

- pracownie konserwacji masowej

- pracownie konserwacji tradycyjnej 

W archiwach działają też pracownie zabezpieczania archiwaliów o charakterze introligatorsko-renowatorskich miedzy innymi w Siedlcach, Rzeszów i Białymstoku.

Newsletter NDAP