-A
+A

Konserwacja

W archiwach państwowych działają cztery pracownie konserwacji masowej dysponujące technologią odkwaszania papieru w urządzeniu C900 oraz siedemnaście pracowni konserwacji tradycyjnej:

- pracownie konserwacji masowej

- pracownie konserwacji tradycyjnej 

W archiwach działają też pracownie zabezpieczania archiwaliów o charakterze introligatorsko-renowatorskich miedzy innymi w Siedlcach, Rzeszów i Białymstoku.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl