-A
+A

Przechowywanie i ochrona archiwaliów

"Atlas zniszczeń dokumentów archiwalnych"
(Atlas.pdf, 12 MB)

"Atlas zniszczeń dokumentów archiwalnych" został opracowany przez Archiwa Holenderskie jako pomoc służąca do identyfikacji rodzaju zniszczeń oraz stopnia uszkodzenia materiałów archiwalnych.

"Atlas" może być stosowany przy statystycznym badaniu zasobu archiwów z wykorzystaniem uniwersalnej procedury stopnia zniszczenia oraz możliwości udostępniania materiałów archiwalnych – "Uniwersalnej Procedurze Oceny Archiwum (UPAA)" (tzw. "metoda holenderska"). Procedura UPAA (Universal prosedure of archive assesment) jest metodą statystyczną (obiekty wybierane są losowo) mającą na celu obiektywną ocenę stanu zachowania całego zasobu badanego archiwum. Umożliwia określenie jaki procent zasobu może być udostępniany bez ryzyka spowodowania poważniejszych szkód.

Opracowanie powstało dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie w ramach realizacji projektu "ZABEZPIECZENIE I OCHRONA ZASOBÓW ARCHIWALNYCH - SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ARCHIWALNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI ASYSTENTA KONSERWATORA", zrealizowanego przez Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w latach 2003-2004.

Tekst polski – Bogusława Kaźmierska van Slooten – Archiwum Narodowe Holandii, Anna Czajka i Hanna Machaj – Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów (AGAD)

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl