-A
+A

Przechowywanie i ochrona archiwaliów

Zapraszamy do pobrania i wykorzystania znaków informacji wizualnej do czytelni i pracowni naukowej.

  • Znaki informacyjne dla użytkowników pracowni naukowych i czytelni  (doc)
     
  • Znaki do zawieszek przy kluczach do szafek skrytkowych dla użytkowników:      fot.1 (jpg)        fot.2 (jpg)
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl