-A
+A

Wydarzenia i publikacje


Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów od 2003 roku organizuje doroczne „Spotkania konserwatorów archiwaliów” . Odbywają się one każdej jesieni w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Uczestnicy mają okazję do wymiany doświadczeń i informacji. Podczas spotkań organizowane są również warsztaty szkoleniowe.


Warsztaty z dziedziny zabezpieczania i konserwacji elementów tekstylnych prowadziła w 2010 roku pani Joanna Nowak –
konserwator tekstyliów na Zamku Królewskim w Warszawie

 

  1. Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, wybór i oprac. Marek Borowski, Anna Czajka, Anna Michaś; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2006
     
  2. Przygotowanie na wypadek katastrofy - aneks do Zasady postępowania z materiałami archiwalnym. Ochrona zasobu archiwalnego, oprac. Anna Czajka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2006

    Informacje dotyczące dystrybucji dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym NDAP, ul. Rakowiecka 2D, 02 -517 Warszawa, tel. +48 (22) 565 46 52, e-mail: ndap@archiwa.gov.pl


czytaj więcej
Newsletter NDAP