Wydarzenia i publikacje

Spotkania konserwatorów archiwaliów

DrukujDrukuj - wersja mobilna


Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów od 2003 roku organizuje doroczne „Spotkania konserwatorów archiwaliów” . Odbywają się one każdej jesieni w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Uczestnicy mają okazję do wymiany doświadczeń i informacji. Podczas spotkań organizowane są również warsztaty szkoleniowe.


Warsztaty z dziedziny zabezpieczania i konserwacji elementów tekstylnych prowadziła w 2010 roku pani Joanna Nowak –
konserwator tekstyliów na Zamku Królewskim w Warszawie