-A
+A

Zapobieganie skutkom katastrof i ratowanie archiwaliów

Przykładem działań mających na celu zapobieganie katastrofom jest inicjatywa podjęta w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Efektem pracy działającego przez kilka miesięcy zespołu ds. przygotowania na wypadek katastrof w AGAD było opracowanie instrukcji postępowania na wypadek powodzi lub pożaru, wyposażenie i rozmieszczenie w budynku archiwum skrzyń ratowniczych, zamontowanie czujników wody w pomieszczeniach archiwum oraz przeszkolenie personelu.


Magazyn ratunkowy AGAD

W archiwum zainstalowano dziesięć łatwo dostępnych skrzyń z materiałami niezbędnymi do ratowania archiwaliów. Koszt skrzyni i materiałów to ok. 400 zł . W każdej skrzyni znajdują się:

 • instrukcja działania,
 • plany magazynów z rozmieszczeniem regałów i instalacji ppoż,
 • lista lokalizacji sprzętu przydatnego przy ratowaniu zalanych zbiorów.

Ubranie ochronne dla ludzi :

 • rękawice gumowe - 3 rozmiary dla 3 osób
 • rękawice robocze - tekstylne dla 3 osób
 • fartuchy gumowe - 3 sztuki dla 3 osób
 • maseczki ochronne - 1 paczka (10 sztuk)
 • ścierki do podłogi - 6 sztuk
 • mopy (kije do mopów na zewnątrz skrzyni) - 3 sztuki
 • szufelki - 2 sztuki
 • gąbki (samochodowe)- 2 sztuki
 • wiadro - 1 sztuka
 • worki przezroczyste - 1 paczka (50 sztuk, rozmiar 40x60 cm)
 • płachty plastikowe - 2 paczki (gruba i cienka)
 • wodoodporne pisaki - 2 sztuki
 • cienkopis - 1 sztuka
 • podkładka plastikowa (1 szt.) + gotowe formularze (10 sztuk) do zapisywania informacji o ewakuowanych materiałach
 • etykiety - 10 arkuszy (1 arkusz= 24 etykietki )
 • latarki (z bateriami) - 1 sztuka (dla magazynów w piwnicy i dla magazynu z pergaminami po 2 sztuki)
 • nożyczki - 1 sztuka
 • nożyk - 1 sztuka
   

   

 

System alarmu wodnego w AGAD
W wyniku szczegółowego przeglądu magazynów i instalacji oraz analizy zagrożeń podjęto decyzje o niezwłocznej instalacji systemu alarmu wodnego z czujnikami zamontowanymi w pobliżu kaloryferów i rur z wodą znajdujących się w magazynach oraz pracowni konserwacji archiwaliów. System pozwala na precyzyjna lokalizację nawet niewielkich wycieków oraz ich szybkie zlikwidowanie. Czujniki podłączone są do panelu centralnego monitorowanego przez straż archiwum.
 

  

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl