-A
+A

Instrukcje i wykazy akt


ZAGADNIENIA OGÓLNE od 0 do 3:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla zagadnień ujętych w klasach od 0 do 3 (stan na dzień 08.03.2021 r.) (doc, 512 KB)

SZKOŁY:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej szkół (placówek oświatowych) z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

PRZEDSZKOLA:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja z działalności merytorycznej przedszkoli z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

POWIATOWE INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

Wyżej wymieniona przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej PINB została pozytywnie zaopiniowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 1 czerwca 2012 r.

BIBLIOTEKI:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej bibliotek z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej powiatowych inspektoratów weterynarii z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej ośrodków pomocy społecznej z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

JEDNOSTKI PROWADZĄCE ADMINISTRACYJNĄ I EKONOMICZNĄ OBSŁUGĘ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dla dokumentacji z działalności merytorycznej jednostek prowadzących administracyjną i ekonomiczną obsługę placówek oświatowych z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

CENTRA POMOCY RODZINIE:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dla dokumentacji z działalności merytorycznej centrów pomocy rodzinie z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

POWIATOWE URZĘDY PRACY:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dla dokumentacji z działalności merytorycznej powiatowych urzędów pracy z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

 

Podmioty publiczne zainteresowane otrzymaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w pełnym brzmieniu w wersji elektronicznej, przygotowanego na bazie ww. klasyfikacji i kwalifikacji, powinny kontaktować się z właściwym miejscowo archiwum państwowym.


Wyjaśnienia dodatkowe:
Podmioty, korzystające przy opracowywaniu swojego jednolitego rzeczowego wykazu akt z ww. klasyfikacji i kwalifikacji, mogą usuwać zbędne klasy lub dodawać nowe grupy rzeczowe, ale pod warunkiem zachowania prawidłowej ich budowy, a w szczególności prawidłowości w sposobie konstruowania symboli klasyfikacyjnych.


 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl