Instrukcje i wykazy akt

Przykładowe instrukcje kancelaryjne i archiwalne

DrukujDrukuj - wersja mobilna

W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego przygotowane zostały przykładowe instrukcje kancelaryjne oraz instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Naszym zamiarem jest ich upowszechnienie celem usprawnienia procesu ich opracowywania w poszczególnych podmiotach publicznych.


Wyżej wymienione instrukcje stanowią przykładowe rozwiązania dla podmiotów, w których jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw obowiązuje:
1) system tradycyjny,
2) system EZD,
3) system tradycyjny wspomagany przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD.

- Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym

- Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie EZD

- Instrukcja kancelaryjna dla podmiotu działającego w systemie tradycyjnym wspomaganym przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD

- Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie tradycyjnym


- Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w podmiocie działającym w systemie EZD