-A
+A

Instrukcje i wykazy akt

Wskazówki dotyczące postępowania z dokumentacją artystyczną, które można wprowadzić do instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt teatrów, wprowadzanych w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.

Niniejsze wskazówki można dostosowywać do specyfiki danego teatru. Można z nich również korzystać podczas określania w porozumieniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych innych instytucji kultury, w których wytwarzana jest dokumentacja artystyczna.

Wskazówki dotyczące postępowania z dokumentacją artystyczną spektakli (docx, 23,8 KB)

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl