-A
+A

Nadzór archiwalny

Baza danych JOPIS (komunikat z dnia 13.08.2015 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 30.06.2015 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 31 października 2015 r.

 Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 30.12.2014 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 30.09.2014 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 31 marca 2015 r.  Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 9.09.2014 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 30.06.2014 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 31 października 2014 r. Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 1.07.2014 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 31.03.2014 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 21 lipca 2014 r.Zarządzenie Nr 8 NDAP z dnia 7 kwietnia 2014 r. (komunikat z dn. 11.04.2014 r.)

Załącznik do zarządzenia Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2014 r. w wersji edytowalnej.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 7.02.2014 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 31.12.2013 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostepny w terminie do 24 lutego 2014 r.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 27.11.2013 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 30.09.2013 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 13 grudnia 2013 r.


 

Materiały ze szkolenia dla archiwistów państwowych (komunikat z dn. 05.11.2013 r.)

W nawiązaniu do ustaleń spotkania szkoleniowego w dniach 21-25 października 2013 r. zamieszczamy poniżej pierwszą część materiałów z tego spotkania, zdjęcia zbiorowe oraz rysunki obrazujące przebieg spotkania autorstwa Bogusława Małuseckiego (AP Katowice Oddział w Gliwicach). Materiały ze spotkania eksperckiego nt. EZD zostaną zamieszczone wkrótce.

Prezentacja 01. Prezentacja 02. Prezentacja 03. Prezentacja 04. Prezentacja 05.

Zdjęcie 01. Zdjęcie 02

Rysunki


 

Szkolenia dla archiwistów państwowych (komunikat z dn. 05.09.2013 r.)

W dniach 21-25 października 2013 r. odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla pracowników archiwów państwowych, do udziału w którym serdecznie zapraszamy. Adresatami spotkania są kierownicy oddziałów nadzoru archiwalnego oraz kierownicy oddziałów zamiejscowych, a także członkowie CKAOD. Zaproszenie.Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 5.08.2013 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 30.06.2013 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 23 sierpnia 2013 r.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 4.06.2013 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 31.03.2013 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 28 czerwca 2013 r.


 

Szkolenia dla archiwistów państwowych (komunikat z dn. 10.04.2013 r.)

W dniu 23 kwietnia oraz w dniu 17 maja 2013 r. odbędą się dwa szkolenia dla archiwistów państwowych pt. "Przejmowanie elektronicznych materiałów archiwalnych do archiwów państwowych", do udziału w których serdecznie zapraszamy. Zaproszenie.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 20.03.2013 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 31.12.2012 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 12 kwietnia 2013 r.


 

Materiały po szkoleniu (komunika z dn. 15.03.2013 r.)

Materiały do pobrania.

 

Spotkanie szkoleniowe archiwistów państwowych (komunikat z dn. 19.02.2013 r.)

W dniu 12 marca 2013 r., w siedzibie NDAP, odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla pracowników archiwów państwowych, do udziału w którym serdecznie zapraszamy. Zaproszenie.

 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 11.01.2013 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 30.09.2012 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 1 lutego 2013 r.


 

Spotkanie szkoleniowe archiwistów państwowych (komunikat z dn. 31.10.2012 r.)

W dniach 21-23 listopada 2012 r., w siedzibie NDAP, odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla pracowników archiwów państwowych, do udziału w którym serdecznie zapraszamy. Zaproszenie. Karta zgłoszenia


 

Nowa wersja I tomu materiałów pomocniczych (komunikat z dn. 27.09.2012 r.)

W czerwcu 2010 r. udostępniliśmy Państwu dwa tomy materiałów pomocniczych dla pracowników archiwów państwowych, szczególnie tych specjalizujących się w zadaniach nadzoru archiwalnego.

Obecnie chcielibyśmy udostępnić Państwu nową wersję pierwszego tomu zawierającą wybór obowiązujących aktów prawnych z zakresu tzw. prawa archiwalnego według stanu na 24 września 2012 r. Zapraszamy do pobrania pliku.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 1.08.2012 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 30.06.2012 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 24 sierpnia 2012 r.


 

Szkolenie archiwistów państwowych (komunikat z dn. 28.06.2012 r.)

W dniach 11-13 lipca 2012 r., w siedzibie NDAP, odbędzie się szkolenie dla pracowników archiwów państwowych pt. "Postępowanie ze specyficznymi rodzajami dokumentacji współczesnej". Zaproszenie. Program szkolenia. Karta zgłoszenia.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 5.06.2012 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 31.03.2012 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 22 czerwca 2012 r.


 

Spotkanie informacyjne dla archiwistów państwowych w dn. 15 maja 2012 r. (komunikat z dn. 30.04.2012 r.)

W dniu 15 maja 2012 r., w siedzibie NDAP, odbędzie się spotkanie informacyjne dla pracowników archiwów państwowych, poświęcone omówieniu dotychczasowych efektów prac Zespołu do wspierania archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pańśtwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Zaproszenie


 

Informacja o wyroku NSA sygn. akt I OSK 233/11 (komunikat z dn. 29.03.2012 r.)

Uprzejmie informujemy, że na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego opublikowany został wyrok tego Sądu z dnia 10 maja 2011 r., sygn. akt I OSK 233/11, wraz z uzasadnieniem, który odnosi się do pojecia "samorządowa jednostka organizacyjna" w odniesieniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kontekście przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).


 

Projekt rozporządzenia dot. dokumentów z wyborów (komunikat z dn. 23.03.2012 r.)

W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przygotowany został projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów, który ma stanowić wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 8 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 13 kwietnia 2012 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyłącznie z wykorzystaniem tego formularza.

Uzgodnienia na obecnym etapie mają charakter wewnętrzny.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 09.03.2012 r.)

Skompresowany plik Jopis.mdb (według stanu na 31.12.2011 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 30 marca 2012 r.


 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (komunikat z dn. 29.12.2011 r.)

W dniu 5 stycznia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. Nr 274, poz. 1623). Projekt rozporządzenia był opiniowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem dotyczą elektronicznego postępowania upominawczego oraz postępowania z zapisami dźwięku i obrazu z posiedzeń sądu. Pragniemy zwrócić uwagę zwłaszcza na zmianę tytułu rozporządzenia oraz na fakt zachowania wszystkich danych w systemie EPU jako materiałów archiwalnych.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 22.11.2011 r.)

Plik Jopis.mdb (według stanu na 30.09.2011 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 16 grudnia 2011 r.


 

Nowe rozporządzenie w sprawie akt komorniczych (komunikat z dn. 2.11.2011 r.)

W dniu 5 listopada 2011 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 1366). Projekt rozporządzenia był opiniowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, ale jedynie w trybie konsultacji społecznych. Niestety nie wszystkie uwagi zgłoszone przez NDAP zostały przez projektodawcę uwzględnione. W związku z powyższym będziemy zwracać się w odrębnym trybie do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienia.

Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że sądy po 5 listopada mogą ponownie występować z wnioskami między innymi w sprawach brakowania dokumentacji. Przypominamy, że ponowne wystąpienie nie oznacza "odwieszenia" starych wniosków. Procedura musi zacząć się od nowa na podstawie nowych przepisów.


 

Opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego archiwizowania akt spraw sądowych (komunikat z dn. 14.10.2011 r.)

Pismo NDAP z dnia 14.10.2011 r., znak: BDG-DP.025.27.2011, wraz z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych oraz tabelą do przesłania uwag.


 

Szkolenie dla archiwów państwowych w dn. 21-24 listopada 2011 r. (komunikat z dn. 20.09.2011 r.)

W dniach 21-24 listopada 2011 r., w siedzibie NDAP, odbędzie się szkolenie dla pracowników archiwów państwowych. Zaproszenie i karta zgłoszenia uczestnika spotkania.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 3.08.2011 r.)

Plik Jopis.mdb (według stanu na 30.06.2011 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 22 sierpnia 2011 r.


 

Zaproszenie do prac nad nową bazą "Nadzór" (komunikat z dn. 3.08.2011 r.)

Już od dawna rysuje się pilna potrzeba modernizacji bazy danych NADZÓR. W tym celu chcielibyśmy w bieżącym roku przeprowadzić analizę systemową procesów w zakresie realizacji zadań nadzoru archiwalnego oraz przedyskutować od strony merytorycznej, do czego ma służyć baza danych "Nadzór" i w jakim zakresie powinna funkcjonować w archiwach państwowych i w NDAP.

Zmieniający się wciąż stan kadrowy w archiwach państwowych utrudnia nam bieżące śledzenie osób zainteresowanych problematyką nadzoru archiwalnego oraz osób znających się na zagadnieniach budowy baz danych, systemów teleinformatycznych, czy modelowaniu procesów. Z tego względu prosimy o rozważenie propozycji włączenia się w powyższe prace i przekazanie przez zainteresowanych archiwistów ich zgłoszeń bezpośrednio na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z krótką informacją na ich temat, a zwłaszcza obszaru zainteresowań i ewentualnie dotychczasowego doświadczenia. Szczególnie liczy się zapał i chęć poświęcenia swego czasu.

Zgłoszenia będziemy zbierać do 31 sierpnia 2011 r.

Rozważamy, by prace przygotowawcze zostały przeprowadzone w ramach zlecenia, ale uzależnione jest to od naszych możliwości finansowych. W innym przypadku możliwe będzie powołanie zespołu roboczego przy NDAP.


 

Brak przepisów dla postępowania z aktami komorniczymi (komunikat z dn. 22.07.2011 r.)

Z dniem 1 lipca 2011 r. utraciło moc prawną dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych (Dz. U. Nr 144, poz. 1012, z późn. zm.). Nastąpiło to w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), która zmieniła treść upoważnienia ustawowego, tj. art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.), będący podstawą dla dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r.

W związku z powyższym przypominamy, że do czasu wydania nowego rozporządzenia nie jest możliwe wyrażanie przez archiwa państwowe zgód na brakowanie akt spraw komorniczych i urządzeń ewidencyjnych, jak również przejmowanie tych akt do archiwum państwowego.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 13.06.2011 r.)

Plik Jopis.mdb (według stanu na 31.03.2011 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 30 czerwca 2011 r.


 

Informacja na temat zmian w JRWA dla urzędów skarbowych (komunikat z dn. 02.06.2011 r.)

Z inicjatywy jednego z archiwów państwowych przygotowano w NDAP propozycję klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji związanej z potwierdzaniem, przedłużaniem ważności i unieważnianiem profilu zaufanego ePUAP przez urzędy skarbowe. Informacja na ten temat do pobrania w formacie .pdf


 

Szkolenie dla archiwów państwowych w dn. 20-22 czerwca 2011 r. (komunikat z dn. 11.05.2011 r.)

W dniach 20-22 czerwca 2011 r., w siedzibie NDAP, odbędzie się szkolenie dla pracowników archiwów państwowych odpowiedzialnych za sprawy nadzoru archiwalnego. Zaproszenie


 

Stan nadzoru archiwalnego nad sądami wojskowymi (komunikat z dn. 29.04.2011 r.)

Załącznik do pisma NDAP z dn. 28.04.2011 r., znak: DKN/400/7/11, zawierający tabele nr 1-5.


 

Stosowanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. (komunikat z dn. 19.04.2011 r.)

W zakładce "Zarządzanie dokumentacją" zamieszczony został zestaw ogólnodostępnych informacji NDAP na temat sposobu stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140). Zachęcamy do lektury i rozpowszechnienia wśród urzędów administracji samorządowej i rządowej.


 

Informacja o materiałach z konferencji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (komunikat z dn. 19.04.2011 r.)

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zamieszczone zostały materiały z ogólnopolskiej konferencji "Praktyczne aspekty nowej instrukcji kancelaryjnej na przykładzie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku", która odbyła się w dniu 7 kwietnia 2011 r. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 3.02.2011 r.)

Plik Jopis.mdb (według stanu na dzień 31.12.2010 r.) do pobrania celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 18 lutego 2011 r.


 

Spotkanie dla archiwistów państwowych w dn. 22 lutego 2011 r. (komunikat z dn. 28.01.2011 r.)

Dnia 22 lutego 2011 r., w siedzibie NDAP, odbędzie się spotkanie pracowników nadzoru archiwalnego. Zaproszenie.


 

Szkolenie dla archiwów państwowych w dn. 10 grudnia 2010 r. (komunikat z dn. 10.11.2010 r.)

W dn. 10 grudnia 2010 r., w siedzibie NDAP, odbędzie się szkolenie dla archiwów państwowych. Zaproszenie. Karta zgłoszenia uczestnictwa.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 9.11.2010 r.)

Plik Jopis.mdb (według stanu na dzień 30.09.2010 r.) do pobrania - celem aktualizacji danych JOPIS - dostępny w terminie do 26 listopada 2010 r.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 15.10.2010 r.)

Plik Jopis.mdb (według stanu na dzień 30.06.2010 r.) do pobrania - celem aktualizacji bazy danych JOPIS - dostępny w terminie do 2 listopada 2010 r.


 

Materiały po spotkaniu pracowników nadzoru archiwalnego w dn. 11-13 października 2010 r. (komunikat z dn. 15.10.2010 r.)

W dn. 11-13 października 2010 r. odbyło się spotkanie pracowników archiwów państwowych, w trakcie którego poruszono również problemy z zakresu zmian w zarządzaniu dokumentacją w podmiotach publicznych w związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji. Omówienia zagadnień dokonali: Pan Kazimierz Schmidt (MSWiA) oraz Pani Ewa Perłakowska.


 

Posiedzenie CKAOD (komunikat z dn. 24.09.2010 r.) 

W dniu 13 października 2010 r. w siedzibie NDAP odbędzie się posiedzenie Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. Zainteresowane archiwa prosimy o przesyłanie wniosków o zatwierdzenie dokonanego brakowania dokumentacji z zasobu własnego przed tym terminem.


 

Spotkanie pracowników nadzoru archiwalnego w dn. 11-13 października 2010 r. (komunikat z dn. 14.09.2010 r.)

W dn. 11-13 października 2010 r. odbędzie się, w siedzibie NDAP, spotkanie pracowników nadzoru archiwalnego. Zaproszenie.  Karta zgłoszenia uczestnictwa.


 

Dokumenty elektroniczne znajdujące się w zasobie archiwów państwowych (komunikat z dn. 20.08.2010 r.)

Załącznik do pisma NDAP z dn. 18 sierpnia 2010 r., znak: DKN/400/18/10.


 

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (komunikat z dn. 28.07.2010 r.)

W dniu 28.07.2010 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych skierował do archiwów państwowych prośbę o zaopiniowanie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (znak: BDG/DP/020/1/10). Dla ułatwienia lektury przygotowany został także tekst ustawy z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami w brzmieniu przygotowanym w projekcie założeń.

Termin zgłaszania uwag i propozycji zmian, także drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., został wyznaczony na 27 sierpnia 2010 r.


 

Przegląd umów użyczeń materiałów archiwalnych (komunikat z dn. 28.06.2010 r.)

Tabela nr 1 "Zestawienie zawartych i obowiązujących umów użyczeń materiałów archiwalnych z zasobu własnego" oraz tabela nr 2 "Zestawienie zawartych i obowiązujących umów użyczeń materiałów archiwalnych z przedpola archiwalnego", o których mowa w piśmie NDAP z dn. 28 czerwca 2010 r., znak: DKN/431/1/10.


 

Szkolenie dla pracowników nadzoru archiwalnego w dn. 21-23 czerwca 2010 r. (komunikat z dn. 24.06.2010 r. oraz 1.07.2010 r.)

W dn. 21-23.06.2010 r. w NDAP odbyło się szkolenie pt.: "Podstawy nadzoru archiwalnego. Teoria i praktyka", w którym uczestniczyło 50 pracowników z archiwów państwowych i NDAP (program szkolenia). Materiały ze szkolenia: tom I, tom II część 1-5 i tom II część 6-10 .


 

Baza danych Jopis (komunikat z dn. 28.04.2010 r.)

Plik Jopis.mdb (według stanu na dzień 31.03.2010 r.) do pobrania celem aktualizacji bazy danych Jopis dostępny w terminie do dnia 17 maja 2010 r.


 

Nowelizacja jrwa dla archiwów państwowych (komunikat z dn. 13.04.2010 r.)

Tabela propozycji zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla archiwów państwowych, o której mowa w piśmie NDAP z dn. 9 kwietnia 2010 r., znak: DKN/0120/1/10.


 

Wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej audiowizualnej (komunikat z dn. 13.04.2010 r.)

W nawiązaniu do informacji zawartej w piśmie NDAP z dn. 6 kwietnia 2010 r., znak: DKN/400/10/2010, udostępnia się w celu pobrania wzór spisu dokumentacji niearchiwalnej audiowizulanej, który powinien być tymczasowo stosowany przez TVP S.A. w procedurze brakowania dokumentacji niearchiwalnej audiowizualnej.


 

Baza danych Jopis

Plik Jopis.mdb (według stanu na dzień 30.12.2009 r.) do pobrania celem aktualizacji bazy danych Jopis dostępny w terminie do dnia 22 lutego 2010 r.


 

Narada z kierownikami oddziałów nadzoru (komunikat z dn. 25.01.2010 r.)

W dniach 3-4 lutego br. w siedzibie NDAP odbędzie się narada z kierownikami oddziałów nadzoru archiwów państwowych zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dn. 8 stycznia 2010 r., znak: DKN/0072/1/10.


 

Posiedzenie CKAOD (komunikat z dn. 25.01.2010 r.)

W dniu 2 lutego br. o godz. 12.30 w siedzibie NDAP odbędzie się posiedzenie Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.


 

Brakowanie dokumentacji osobowej (komunikat z dn. 17.11.2009 r.)

W związku z postulatem Pani Jolanty Louchin, Dyrektora Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej, by akta osobowe osób zatrudnionych do 1960 r. włącznie zakwalifikować w całości do materiałow archiwalnych, DKN podjął działania celem ustalenia, czy powyższy postulat jest zasadny. W związku z powyższym wskazane jest wstrzymanie się z podejmowaniem decyzji co do brakowania dokumentacji osobowej z okresu do 1960 r. włącznie.


 

Postępowanie archiwów po złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa (komunikat z dn. 17.11.2009 r.)

W związku z trudnościami w realizacji postępowania po zgłoszeniu do prokuratury możliwości popełnienia przestępstwa, DKN we współpracy z Działem Prawnym przygotował wskazówki w powyższym zakresie: pismo z dn. 13 listopada 2009 r., znak: DKN/400/7/09.


 

Postępowanie z dokumentacją dowodów osobistych (komunikat z dn. 9.11.2009 r.)

W nawiązaniu do informacji zawartej w piśmie NDAP z dn. 6 listopada 2009 r., znak: DKN/400/3/09, udostępnia się do pobrania "Analizę wyników ekspertyz archiwalnych przeprowadzonych przez archiwa państwowe w wybranych urzędach szczebla gminnego".


 

Zmiany w ustawie archiwalnej (komunikat z dn. 9.11.2009 r.)

W dn. 22 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nowelizacja została opublikowana w Dz. U. Nr 166, poz. 1317.


 

Dobra praktyka kancelaryjna (komunikat z dn. 9.11.2009 r.)

Na podstawie wpływających do NDAP pism, szczególnie od archiwów państwowych, stwierdzono powtarzającą się praktykę wszczynania kilku spraw jednym pismem. Zgodnie z obowiązującymi zasadami kancelaryjnymi każdą sprawę należy załatwiać osobnym pismem (np. przesyłając protokół z posiedzenia KAOD nie można w treści pisma ujmować wniosku o brakowanie dokumentacji z zasobu własnego, tak jak nie można jednym pismem przesyłać kilku spisów z różnych zespołów archiwalnych w związku z brakowaniem dokumentacji z zasobu własnego).


 

Brakowanie przez prywatnych przechowawców (komunikat z dn. 9.11.2009 r.)

W związku z zapytaniem jednego z prywatnych przechowawców, NDAP zajęła ponownie stanowisko w sprawie wyrażania zgody przez dyrektorów archiwów państwowych na brakowanie - przez prywatnych przechowawcow - dokumentacji niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (pismo NDAP z dn. 29 września 2009 r., znak: DKN/406/24/09). Tym samym NDAP podtrzymała swoje stanowisko  z dn. 17 grudnia 2007 r., znak: WOU-403-19/07.


 

Baza danych JOPIS (komunikat z dn. 9.11.2009 r.)

Plik Jopis.mdb (według stanu na dzień 30.09.2009 r.) do pobrania - celem aktualizacji bazy danych JOPIS - dostępny w terminie do 23 listopada 2009 r.


 

Kolejny zjazd (szkolenie) dla pracowników nadzoru archiwalnego

W dniach 21-23 października 2009 r. odbędzie się zjazd szkoleniowy dla pracowników archiwów państwowych, w trakcie któurego będzie miało miejsce seminarium poświęcone "Praktyce postępowania z dokumentacją przy zastosowaniu EZD" z udziałem gości z innych urzędów i instytucji.

Program ogólny. Program 21.10.2009 r. Program 22.10.2009 r. Program 23.10.2009 r.


 

Projekt instrukcji kancelaryjnej dla administracji rządowej i samorządowej

Trwają prace zespołu roboczego utworzonego wspólnie przez MSWiA i NDAP celem opracowania nowej instrukcji kancelaryjnej dla administracji rządowej i samorządowej. Na obecnym etapie prac stworzony został model postępowania z dokumentacją w urzędzie, w którym wdrożono system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Ewentualne uwagi, pytania lub wątpliwości są mile widziane.

Prosimy o ich przesyłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


 

Projekt zarządzenia NDAP w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w kwietniu br. na stronie internetowej NDAP o posiedzeniu CKAOD poświęconemu omówieniu uwag archiwów państwowych do projektu zarządzenia, udostępniamy zestawienie tych uwag wraz ze stanowiskiem CKAOD.


 

Dokumentacja dotycząca obronności i bezpieczeństwa Państwa

Uprzejmie informujemy, że finalizowane są prace nad projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dla którego delegacja ustawowa zawarta jest w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.).

Przypominamy, że obecnie archiwa państwa nie mogą
- dokonywać zmian w wykazach akt w zakresie ww. dokumentacji;

- wyrażać zgody na zniszczenie tej dokumentacji;

- przejmować tej dokumentacji do zasobu archiwum państwowego.

W razie wątpliwości można kontaktować się z pracownikami Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego.


 

Nowa instrukcja kancelaryjna i JRWA dla NIK

W dn. 22.07.2009 r. do archiwów państwowych zostały przesłane nowe przepisy kancelaryjne dla NIK (znak: DKN/401/18/09) - wersja w .doc. W piśmie tym zwraca się uwagę zwłaszcza na moc obowiązującą kwalifikacji archiwalnej dokumentacji, wprowadzonej nowym wykazem akt. 


  

Przegląd sposobu i trybu prowadzenia spraw w nadzorze archiwalnym

Tabele stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do pisma NDAP z dnia 14.07.2009 r., znak: DKN/400/9/09 w sprawie przeglądu zarządzeń i decyzji z zakresu nadzoru:

Formularz_uwagi do decyzji Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 maja 2002 r.

Formularz_uwagi do zarządzenia Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 r.

Newsletter NDAP