-A
+A

Zarządzanie dokumentacją

Zatwierdzanie (potwierdzanie porozumienia) przepisów kancelaryjnych i archiwalnych nie odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to tryb uzgadniania brzmienia aktu prawnego pomiędzy dwoma podmiotami – por. § 74 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

czytaj więcej


ZAGADNIENIA OGÓLNE od 0 do 3:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla zagadnień ujętych w klasach od 0 do 3 (stan na dzień 08.03.2021 r.) (doc, 512 KB)

SZKOŁY:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej szkół (placówek oświatowych) z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

PRZEDSZKOLA:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja z działalności merytorycznej przedszkoli z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

POWIATOWE INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

Wyżej wymieniona przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej PINB została pozytywnie zaopiniowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 1 czerwca 2012 r.

BIBLIOTEKI:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej bibliotek z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej powiatowych inspektoratów weterynarii z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji z działalności merytorycznej ośrodków pomocy społecznej z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

JEDNOSTKI PROWADZĄCE ADMINISTRACYJNĄ I EKONOMICZNĄ OBSŁUGĘ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dla dokumentacji z działalności merytorycznej jednostek prowadzących administracyjną i ekonomiczną obsługę placówek oświatowych z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

CENTRA POMOCY RODZINIE:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dla dokumentacji z działalności merytorycznej centrów pomocy rodzinie z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

POWIATOWE URZĘDY PRACY:

- Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dla dokumentacji z działalności merytorycznej powiatowych urzędów pracy z dodatkowymi klasami w grupach od 0 do 3

 

Podmioty publiczne zainteresowane otrzymaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w pełnym brzmieniu w wersji elektronicznej, przygotowanego na bazie ww. klasyfikacji i kwalifikacji, powinny kontaktować się z właściwym miejscowo archiwum państwowym.


Wyjaśnienia dodatkowe:
Podmioty, korzystające przy opracowywaniu swojego jednolitego rzeczowego wykazu akt z ww. klasyfikacji i kwalifikacji, mogą usuwać zbędne klasy lub dodawać nowe grupy rzeczowe, ale pod warunkiem zachowania prawidłowej ich budowy, a w szczególności prawidłowości w sposobie konstruowania symboli klasyfikacyjnych.


 

Informacja nr 29  - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących obsługi i rozliczania Pracowniczych Planów Kapitałowych (doc, 836 KB)

Informacja nr 28 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw związanych z obsługą rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (doc, 49 KB)

Informacja nr 27  - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego

Informacja nr 26  - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących przynawania świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka - poprawiona w zakresie symbolu klasyfikacyjnego (6152) i tytułu klasy

Informacja nr 25 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących nabywania prawa do świadczeń wychowawczych

Informacja nr 24 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących nabywania prawa do świadczeń rodzicielskich

czytaj więcej

Ze względu na pojawiające się coraz częściej pytania i wątpliwości w zakresie dopuszczalnych technik łączenia dokumentacji papierowej (tzw. sznurowanie dokumentacji) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zdecydował o przeprowadzeniu rozpoznania tego problemu przez Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów we współpracy z pracowniami konserwatorskimi w archiwach państwowych w Polsce.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl