-A
+A

Zarządzanie dokumentacją

Informacja nr 27 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Informacja nr 26 z dnia 21 grudnia 2016 r. ws. sposobu klasyfikacji spraw dotyczących przynawania świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka - poprawiona w zakresie symbolu klasyfikacyjnego (6152) i tytułu klasy

Informacja nr 25 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących nabywania prawa do świadczeń wychowawczych

Informacja nr 24 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących nabywania prawa do świadczeń rodzicielskich

czytaj więcej

Ze względu na pojawiające się coraz częściej pytania i wątpliwości w zakresie dopuszczalnych technik łączenia dokumentacji papierowej (tzw. sznurowanie dokumentacji) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zdecydował o przeprowadzeniu rozpoznania tego problemu przez Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów we współpracy z pracowniami konserwatorskimi w archiwach państwowych w Polsce.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl