-A
+A

Instrukcje i wykazy akt

Zespół powołany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przygotował przykładową instrukcję kancelaryjną dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej. Ma ona posłużyć jako projekt wyjściowy dla Ministerstw w trakcie indywidualnych uzgodnień przepisów kancelaryjnych i archiwalnych z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

W skład zespołu weszli pracownicy poszczególnych Ministerstw i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Podstawę jego działań stanowi zarządzenie nr 1 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania wzoru instrukcji kancelaryjnej dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej.

Przykładowa instrukcja kancelaryjna dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej (docx, 157 KB)

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl