Instrukcje i wykazy akt

Przykładowa instrukcja kancelaryjna dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Zespół powołany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przygotował przykładową instrukcję kancelaryjną dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej. Ma ona posłużyć jako projekt wyjściowy dla Ministerstw w trakcie indywidualnych uzgodnień przepisów kancelaryjnych i archiwalnych z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

W skład zespołu weszli pracownicy poszczególnych Ministerstw i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Podstawę jego działań stanowi zarządzenie nr 1 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania wzoru instrukcji kancelaryjnej dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej.

Przykładowa instrukcja kancelaryjna dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej (docx, 157 KB)