Aktualności

prawidłowy

Porozumienie z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków

Dziś Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz p. o. Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków Michał Laszczkowski podpisali porozumienie o współpracy

Archiwa Państwowe i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków będą wspierać swoje działania w szczególności w obszarze rozwojowym, badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim oraz realizować wspólne projekty dotyczące konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków, promować dorobek konserwatorów polskich i z Polską związanych, a także promować wykorzystanie zasobów archiwalnych przy realizacjach konserwatorskich.

15 Lutego 2023
Porozumienie z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków

Dziś Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz p. o. Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków Michał Laszczkowski podpisali porozumienie o współpracy

Archiwa Państwowe i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków będą wspierać swoje działania w szczególności w obszarze rozwojowym, badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim oraz realizować wspólne projekty dotyczące konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków, promować dorobek konserwatorów polskich i z Polską związanych, a także promować wykorzystanie zasobów archiwalnych przy realizacjach konserwatorskich.