W przygotowaniu

Inwestujemy obecnie w budowę i rozbudowę Archiwów Państwowych w: Katowicach, Koszalinie, Poznaniu, Szczecinie, Piotrkowie Trybunalskim i Nowym Sączu. Zakończenie prac przewidujemy do 2023 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego powstaną nowoczesne, wielofunkcyjne, specjalistyczne obiekty Archiwów Państwowych w: Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Szczecinie o łącznej szacowanej powierzchni użytkowej 28 021,37 m2.

To pierwszy projekt kubaturowy, realizowany przez stronę rządową w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zadaniem partnera prywatnego będzie kompleksowa usługa polegająca na:

  • zaprojektowaniu lub wykorzystaniu, zweryfikowaniu i optymalizacji już wykonanych projektów budynków, koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
  • budowie, przebudowie lub rozbudowie istniejących budynków Archiwów Państwowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
  • sfinansowaniu inwestycji,
  • utrzymaniu powstałej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury w okresie 25 lat.

Projekt jest elementem realizacji Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021 -2030.

Zobacz ogłoszenie o zamówieniu oraz opis potrzeb i wymagań.

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Polskim Funduszem Rozwoju przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.