Przejdź do treści Wyszukiwarka

Lista światowa

Polskie wpisy na Światową Listę Programu UNESCO “Pamięć Świata”

Na Światowej Liście Programu UNESCO “Pamięć Świata”, znajduje się siedemnaście obiektów polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego (w tym dwa międzynarodowe).

 • „De revolutionibus” autograf dzieła Mikołaja Kopernika – przechowywany w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Autografy Fryderyka Chopina – przechowywane w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (obecnie w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina) w Warszawie.
 • Archiwum Ringelbluma (podziemne archiwum getta warszawskiego) – przechowywane w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
 • Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku – przechowywany w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
 • Tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980 – przechowywane w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z kolekcją dokumentacji pod nazwą „Narodziny Solidarności” – przechowywaną w Ośrodku KARTA w Warszawie.
 • Kodeks supraski (wpis wspólny ze Słowenią i Rosją) – polski fragment przechowywany w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
 • Archiwum Komisji Edukacji Narodowej – zachowane części zespołu archiwalnego przechowywane w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie – Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie.
 • Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu – w posiadaniu Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” z siedzibą w Maisons Laffitte.
 • Archiwum Radziwiłłów i Księgozbiór Nieświeski (wpis wspólny Białorusi, Finlandii, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy) – część polska zespołu archiwalnego przechowywana w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
 • Archiwum Biura Odbudowy Stolicy – przechowywane w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie.
 • Traktaty pokojowe (ahdnames) zawarte od II połowy XV do końca XVIII w. między Królestwem Polskim i Cesarstwem Tureckim – przechowywane w Archiwach Państwowych w zasobie w Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
 • Zbiory z XIX w. Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu / Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu – w posiadaniu Stowarzyszenia Biblioteki Polskiej w Paryżu.
 • Księga Henrykowska – przechowywane we wrocławskim Archiwum Archidiecezjalnym.
 • Akta Braci Czeskich – główna część zbioru znajduje się w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, pozostałe przechowywane są w Bibliotece Kórnickiej i Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
 • Akt Unii Lubelskiej z 1569 roku – przechowywany w Archiwach Państwowych w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
 • Dokumenty polskiego wywiadu radiowego z okresu Bitwy Warszawskiej 1920 roku – przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym.
 • Raport Jürgena Stroopa „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk – in Warschau mehr! (Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!)” – przechowywany w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.