Przejdź do treści Wyszukiwarka

Aktualności

prawidłowy

Prace nad archiwum badań prywatnych działalności kulturalnych Fundacji Ari Ari

Dzięki dotacji z konkursu NDAP „Wspieranie działań archiwalnych” Fundacja Ari Ari przeprowadziła kompleksowe prace nad archiwum badań prywatnych działalności kulturalnych w Polsce


 


17 Kwietnia 2019
Prace nad archiwum badań prywatnych działalności kulturalnych Fundacji Ari Ari

Archiwum Ośrodka Badań Kulturowych Fundacji Ari Ari to miejsce przechowywania dokumentacji zebranej podczas przeprowadzania badań naukowych, tworzenia diagnoz i analiz społecznych w obszarze społeczeństwa i kultury. Zebrane materiały składają się na zasługujący na archiwizację bogaty i kompleksowy zbiór badań etnologicznych i kulturoznawczych. W ramach dotacji z konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” udało się stworzyć archiwum, w którym dokumentacja została opracowana i właściwie zabezpieczona.

W archiwum można znaleźć materiały dokumentujące różne przejawy prywatnej, niepaństwowej, niepublicznej, pozarządowej aktywności i działalności kulturalnej w Polsce. Zbiory obejmują blisko tysiąc dokumentów – dokumentacji badawczej, wywiadów, metryk, zdjęć, ankiet i sondaży oraz ponad siedem tysięcy nagrań audio i video. Badaniom poddawane były różne obszary i rodzaje działalności kulturalnej, w tym działalność muzeów prywatnych, społecznych, prywatnych bibliotek i ośrodków kultury w zakresie animacji i edukacji.

Podczas prac w archiwum opracowaniu poddano m.in. zestaw dokumentacji pisemnej, drukowanej, cyfrowej i ikonografii, w tym materiały z badań przeprowadzonych w latach 2014-2017, obejmujące kolejne formy działalności animacyjnej i edukacyjnej: mobilne, wędrowne „domy kultury”, galerie niezależne, etnografia Kujaw, Pałuk i Mazowsza oraz materiały z badań prywatnych muzeów i ośrodków kultury.

Dzięki przeprowadzonym pracom dokumentacja przechowywana w archiwum została zabezpieczona i jest udostępniana na stronie Archiwum Ośrodka Badań Kulturowych Fundacji Ari Ari. Zbiory archiwum wykorzystywane są przy opracowaniach naukowych oraz w projektach edukacyjnych i popularyzacyjnych. Stanowią również bogate repozytorium narzędzi badawczych.

 „Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny organizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2018 dotację otrzymało blisko 80 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 3 mln zł.