Zum Inhalt springen Suchmaschine

Katalog

Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce
Autor:
Czarnota Tomasz (red.) i Konstankiewicz Marek (red.)

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa – Lublin

Rok wydania:
2015

Liczba stron:
207

ISBN:

978-83-64806-42-1 (NDAP)
978-83-7784-657-5 (UMCS)


Cena:
35,00
Opis
Sprzedaż wersji drukowanej publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu

Publikacja podejmuje próbę wypełnienia luki w literaturze archiwalnej dotyczącej funkcjonowania wytwórców i przechowawców niepaństwowego zasobu archiwalnego i jego szczególnego przypadku – archiwów organizacji pozarządowych. Oprócz rozważań ogólnych i teoretycznych w książce zaprezentowano przykłady różnorodnych form prowadzenia działalności przez podmioty tzw. trzeciego sektora, których dorobek stanowi część narodowego dziedzictwa. Uwaga poświęcona została też podobieństwom i różnicom w działalności archiwów społecznych i archiwów publicznych. Publikacja powstała w wyniku współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.