Aktualności

prawidłowy

Seria „Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku”

Czterotomowa seria „Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku” to wyjątkowy katalog stworzony we współpracy polskich i czeskich archiwów państwowych. Zawiera informacje o dokumentach wytworzonych do 1500 roku przechowywanych na obszarze historycznego Górnego Śląska

20 Maja 2022
Seria „Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku”

Czterotomowa seria „Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku” to wyjątkowy katalog stworzony we współpracy polskich i czeskich archiwów państwowych. Zawiera informacje o dokumentach wytworzonych do 1500 roku przechowywanych na obszarze historycznego Górnego Śląska

Pomysł na stworzenie katalogu dokumentów wytworzonych do 1500 roku przechowywanych na Górnym Śląsku narodził się w 1996 roku we Wrocławiu podczas na seminarium pt. „Problemy opracowania i edycji katalogu dokumentów śląskich i prasy”. Na kolejnych spotkaniach przedstawiciele polskich Archiwów Państwowych w Katowicach, Opolu i Wrocławiu oraz czeskiego Archiwum Krajowego w Opawie (Zemský archiv v Opavě), a także reprezentanci środowisk uniwersyteckich z Katowic, Opola i Wrocławia współpracowali nad koncepcją publikacji.

Tomy I-IV

Pierwszy tom serii został wydany w 2004 roku przez początkowo patronujące programowi Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu we Wrocławiu. Publikacja zawiera 235 regesty dokumentów wystawionych do 1400 roku. W związku z rozwiązaniem Centrum dalsze prace nad projektem przejęły z inicjatywy Piotra Greinera, ówczesnego dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach, polskie archiwa w Katowicach i Opolu oraz czeskie w Opawie.

Kolejne tomy były wydawane naprzemiennie przez instytucje polskie i czeskie. W 2011 roku ukazał się tom drugi serii, wydany przez czeską służbę archiwalną. Prezentuje on zapis 629 regestów z lat 1401-1450. Tom trzeci liczący 268 regestów dokumentów z lat 1451-1475 wydała w 2017 roku polska służba archiwalna. Ostatni, czwarty tom prezentuje regesty dokumentów z lat 1476-1500. Wydała go w 2021 roku ponownie strona czeska.

Wszystkie tomy opatrzone są indeksami miejscowymi i osobowymi z tzw. rozwiązaniem.

Autorzy publikacji

Redaktorami wszystkich tomów byli prof. dr hab. Antoni Barciak z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ze strony polskiej) i PhDr. Karel Müller, dyrektor Archiwum w Opawie (ze strony czeskiej).

Recenzentem po stronie polskiej był prof. dr hab. Tomasz Jurek, a po stronie czeskiej Doc. PhDr. Jaroslav Bakala (tom I) i PhDr. Dalibor Prix, CSc. (tomy II-IV). Regesty opracowali między innymi: Wacław Gojniczek, Pavel Hruboň, Zdzisław Jedynak, Petr Kozák, Sławomira Krupa, Renata Łuczków-Makłowicz, Karel Müller, Henryk Niestrój, Iwona Pietrzyk, Anna Pobóg-Lenartowicz, Aleksandra Starczewska-Wojnar i Ewa Wółkiewicz.

Nagroda „Studiów Źródłoznawczych”

Regesty uzyskały w 2013 roku IV Nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII wieku (za 2012 rok).

Dostęp online

Tom III i IV są do pobrania w formacie pdf na stronie Archiwum Państwowego w Katowicach.

Zobacz tom III

Zobacz tom IV

Tomy I i II będą dostępne online już wkrótce.