Przejdź do treści Wyszukiwarka

Genealogia w Archiwach

Baza zawiera źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest efektem wspólnego projektu realizowanego w latach 2014-2015 przez Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy. W jego ramach zdigitalizowano akta stanu cywilnego z lat 1874-1910, księgi metrykalne parafii rzymskokatolickich z lat 1810-1910 oraz księgi meldunkowe od 1837 r. Ich kopie cyfrowe można przeglądać w serwisie. Stopniowo dodawane są do niego skany kolejnych źródeł.

Projekt współfinansowany był ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr projektu – RPKP.04.02.00-04-007/13).