Przejdź do treści Wyszukiwarka

Polska Białoruś

Baza obejmuje zasób wybranych archiwów białoruskich, przechowujących największy i najcenniejszy zasób archiwaliów polskich z okresu II RP: Archiwum Państwowego Obwodu Brzeskiego, Archiwum Państwowego Obwodu Grodzieńskiego, Rejonowego Archiwum Państwowego w Mołodecznie, Archiwum Narodowego Republiki Białoruś, Białoruskiego Państwowego Archiwum – Muzeum Literatury i Sztuki oraz wybranych spuścizn przechowywanych w Centralnej Bibliotece Naukowej im. Jakuba Kołasa Narodowej Akademii Nauk Białorusi.