Aktualności

prawidłowy

Warsztaty archiwalne w Międzyzdrojach i wręczenie odznak “Za Zasługi Dla Archiwistyki”

Blisko 80 osób wzięło udział w piątkowych warsztatach archiwalnych w Międzyzdrojach zorganizowanych wspólnie przez Archiwum Państwowe w Szczecinie i szczeciński oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Tego dnia Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wręczył również odznaki “Za Zasługi Dla Archiwistyki”

30 Maja 2019
Warsztaty archiwalne w Międzyzdrojach i wręczenie odznak “Za Zasługi Dla Archiwistyki”

Blisko 80 osób wzięło udział w piątkowych warsztatach archiwalnych w Międzyzdrojach zorganizowanych wspólnie przez Archiwum Państwowe w Szczecinie i szczeciński oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Tego dnia Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wręczył również odznaki “Za Zasługi Dla Archiwistyki”

Podczas warsztatów zebrani wysłuchali prelekcji dotyczących m.in. ostatnich zmian w prawie przechowywania akt pracowniczych, zasad udostępniania dokumentacji w świetle przepisów o ochronie danych osobowych i dorobku pracowni konserwatorskiej Archiwum Państwowego w Szczecinie. Prof. dr hab. Radosław Gaziński z Uniwersytetu Szczecińskiego zainteresował słuchaczy krótkim wykładem o historii Międzyzdrojów.

W wydarzeniu wzięli udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Stanisław Felisiak oraz delegacje archiwistów z Koszalina i Gorzowa Wielkopolskiego.

Po zakończeniu części wykładowej archiwiści zwiedzili Oddział Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach i malowniczy teren poniemieckich koszar zlokalizowanych na Białej Górze.

W Archiwum Państwowym w Szczecinie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk dokonał wręczenia odznak „Za Zasługi Dla Archiwistyki”. Uhonorowani zostali Joanna Glatz, kierująca Oddziałem V Ewidencji zasobu AP w Szczecinie, Jarosław Kaczorowski, były działacz opozycji demokratycznej oraz Wojciech Woźniak i Łukasz Szełemej z Fundacji Polskich Wartości.

Odznaka “Za Zasługi Dla Archiwistyki” jest wyróżnieniem nadawanym pracownikom archiwów za wieloletnią, nienaganną pracę lub osiągnięcia w archiwistyce i pokrewnych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych mających znaczenie dla rozwoju archiwów oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju archiwistyki.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, Koordynator RODM w Szczecinie, Radny Miasta Szczecin Marek Chabior, Wiceprezes Związku Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Radny Miasta Szczecin Leszek Duklanowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Grudzień’70/Styczeń’71 Grażyna Adamska oraz rodziny odznaczonych i pracownicy archiwum.