Przejdź do treści Wyszukiwarka

O codzienności okresu stanu wojennego w archiwalnej fotografii ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach i w prasie