Przejdź do treści Wyszukiwarka

Aktualności

prawidłowy

Zaproszenie do współpracy producentów systemów klasy EZD przy realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza do współpracy producentów systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w zakresie ich integracji z nowobudowanym systemem Archiwum Dokumentów Elektronicznych


Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) zakłada stworzenie nowego systemu informatycznego, który umożliwi przekazywanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych. Jednym z głównych źródeł pochodzenia tych materiałów będą funkcjonujące systemy EZD.


10 Kwietnia 2019
Zaproszenie do współpracy producentów systemów klasy EZD przy realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych

W związku z tym, w ramach projektu przygotowany zostanie standard interfejsu API, który umożliwi integrację funkcjonującego w jednostce zobowiązanej do przekazania materiałów archiwalnych systemu EZD z systemem ADE działającym we właściwym archiwum państwowym. Rozwiązanie to zagwarantuje możliwie jak największą automatyzację procesu przekazywania materiałów archiwalnych, a także pozwoli uniknąć powielania wykonywania tych samych czynności w różnych systemach teleinformatycznych.

Dzięki wypracowanemu standardowi API możliwa będzie integracja systemu ADE z systemami EZD niezależnie od ich producenta, czy zastosowanej platformy programistycznej. W celu jak najlepszego dostosowania interfejsu do potrzeb jednostek, zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia trudnych do usunięcia na późniejszym etapie wdrożenia błędów oraz przygotowania ostatecznej dokumentacji API, NDAP planuje nawiązać współpracę z producentami tego typu oprogramowania oraz podpisać stosowne porozumienia umożliwiające przygotowanie rozwiązania docelowego i wykonanie testów integracyjnych. Testy integracyjne dla systemu ADE zaplanowano na II połowę 2019 r., a produkcyjne uruchomienie systemu nastąpi na początku 2020 r.

Prosimy o zgłaszanie się Producentów chętnych do współpracy w omawianym obszarze, wraz z informacją dotyczącą produkowanego systemu EZD, tj. podanie nazwy oprogramowania, technologii, w której jest wytworzone, liczby jednostek administracji publicznej, w której system ten funkcjonuje jako system podstawowy i jako system wspomagający.

Z przyczyn technicznych i organizacyjnych, w trosce o zapewnienie efektywnego przebiegu procesu integracji, NDAP zastrzega sobie prawo nawiązania roboczej współpracy – do której dziś serdecznie zapraszamy – z wybranymi Producentami.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu ADE – p. Magdą Gałach: e-mail mgalach@archiwa.gov.pl, tel. 22 56 54 635.

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych realizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.